Cơ quan ban hành
Quyết định về việc phân xếp loại CĐCS trực thuộc năm 2018
Số ký hiệu văn bản 26/QĐ-CĐVC
Ngày ban hành 28/12/2018
Ngày hiệu lực 28/12/2018
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phân xếp loại CĐCS trực thuộc năm 2018
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm QD 26 CĐVC.pdf
Văn bản mới