Cơ quan ban hành
Triển khai, thực hiện Đề án 02 của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Lào Cai về “Nâng cao vai trò của các cấp Công đoàn trong việc tham gia thực hiện có hiệu quả công tác An toàn vệ sinh lao động, giai đoạn 2018-2023”
Số ký hiệu văn bản 12/KH-CĐVC
Ngày ban hành 10/09/2018
Ngày hiệu lực 10/09/2018
Trích yếu nội dung Triển khai, thực hiện Đề án 02 của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Lào Cai về “Nâng cao vai trò của các cấp Công đoàn trong việc tham gia thực hiện có hiệu quả công tác An toàn vệ sinh lao động, giai đoạn 2018-2023”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm KH 12CDVC09122018.pdf
Văn bản mới