Cơ quan ban hành
Triển khai, thực hiện Đề án số 01 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về “Tăng cường phát triển đoàn viên, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, giai đoạn 2018-2023”
Số ký hiệu văn bản 11/KH-CĐVC
Ngày ban hành 10/09/2018
Ngày hiệu lực 10/09/2018
Trích yếu nội dung Triển khai, thực hiện Đề án số 01 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về “Tăng cường phát triển đoàn viên, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, giai đoạn 2018-2023”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm KH 11CDVC09122018.pdf
Văn bản mới