Cơ quan ban hành
Triển khai thực hiện Chương trình số 02/CTr-LĐLĐ ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động, giai đoạn 2018-2023
Số ký hiệu văn bản 09/KH-CĐVC
Ngày ban hành 25/08/2018
Ngày hiệu lực 25/08/2018
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Chương trình số 02/CTr-LĐLĐ ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động, giai đoạn 2018-2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm KH 09- CTR 02.pdf
Văn bản mới