Cơ quan ban hành
Triển khai thực hiện Chương trình số 01/CTr-LĐLĐ ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về “Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, giai đoạn 2018-2023”
Số ký hiệu văn bản 08/KH-CĐVC
Ngày ban hành 25/08/2018
Ngày hiệu lực 25/08/2018
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Chương trình số 01/CTr-LĐLĐ ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về “Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, giai đoạn 2018-2023”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm KH 08- CTR 01.pdf
Văn bản mới