Cơ quan ban hành
Công văn số 1544/MTTQ-BTT ngày 15/05/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai về việc Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
Số ký hiệu văn bản Công văn số 1544/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 15/05/2018
Ngày hiệu lực 15/05/2018
Trích yếu nội dung Công văn số 1544/MTTQ-BTT ngày 15/05/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai về việc Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bàn Thanh Thảo
Tài liệu đính kèm HD tuyên truyền KN 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thu đua ái quốc.pdf
Văn bản mới