Cơ quan ban hành
Chỉ thị số 39 - CT/TU ngày 06/04/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2019 - 2024)
Số ký hiệu văn bản Chỉ thị số 39 - CT/TU
Ngày ban hành 16/04/2018
Ngày hiệu lực 16/04/2018
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 39 - CT/TU ngày 06/04/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2019 - 2024)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Xuân Lợi
Tài liệu đính kèm CTh_39.pdf
Văn bản mới