Cơ quan ban hành
tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 6 năm 2019.
Số ký hiệu văn bản 23/CĐVC
Ngày ban hành 08/04/2019
Ngày hiệu lực 08/04/2019
Trích yếu nội dung tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 6 năm 2019.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm CV SỐ 23- ngày sách việt nam.doc
Văn bản mới