Cơ quan ban hành
cập nhật thông tin đoàn viên chuẩn bị cho công tác quản lý phần mềm đoàn viên công đoàn cơ sở.
Số ký hiệu văn bản 22/CĐVC
Ngày ban hành 04/04/2019
Ngày hiệu lực 04/04/2019
Trích yếu nội dung cập nhật thông tin đoàn viên chuẩn bị cho công tác quản lý phần mềm đoàn viên công đoàn cơ sở.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm CV VV CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐOÀN VIÊN.doc
Văn bản mới