Cơ quan ban hành
hưởng ứng Ngày nước thế giới và chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2019.
Số ký hiệu văn bản 02/HD-CĐVC
Ngày ban hành 20/03/2019
Ngày hiệu lực 20/03/2019
Trích yếu nội dung hưởng ứng Ngày nước thế giới và chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2019.
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm Hướng dẫn 02 hưởng ứng giờ trái đất.doc
Văn bản mới