Cơ quan ban hành
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Kết luận số 37 - KL/TW ngày 17/10/2018 của BCH Trung ương và Nghị quyết số 19 - NQ/TU ngày 19/12/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Số ký hiệu văn bản 01/CTHĐ-CĐVC
Ngày ban hành 28/02/2019
Ngày hiệu lực 28/02/2019
Trích yếu nội dung CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Kết luận số 37 - KL/TW ngày 17/10/2018 của BCH Trung ương và Nghị quyết số 19 - NQ/TU ngày 19/12/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Hình thức văn bản CTHĐ
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm CHƯƠNG TIRÌNH HÀNH ĐỘNG số 35 năm 2019 (Chuẩn).doc
Văn bản mới