Cơ quan ban hành
hưởng ứng cuộc thi viết về bình đẳng giới năm 2018
Số ký hiệu văn bản 42/CĐVC
Ngày ban hành 26/10/2018
Ngày hiệu lực 26/10/2018
Trích yếu nội dung hưởng ứng cuộc thi viết về bình đẳng giới năm 2018
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Thu Phương
Tài liệu đính kèm CV 4210262018.pdf
Văn bản mới