Cơ quan ban hành
V/v tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ VI
Số ký hiệu văn bản 14/CĐVC
Ngày ban hành 08/03/2019
Ngày hiệu lực 08/03/2019
Trích yếu nội dung V/v tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ VI
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm CV SỐ 14 Tham gia hội thi sáng tạo KT.doc
Văn bản mới