Cơ quan ban hành
VV mua và tổ chức đọc báo lao động
Số ký hiệu văn bản 05/CĐVC
Ngày ban hành 18/01/2019
Ngày hiệu lực 18/01/2019
Trích yếu nội dung VV mua và tổ chức đọc báo lao động
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm CV SỐ 05 mua báo lao động.doc
Văn bản mới