Cơ quan ban hành
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai Năm 2019
Số ký hiệu văn bản 01/CTr-CĐVC
Ngày ban hành 03/01/2019
Ngày hiệu lực 03/01/2019
Trích yếu nội dung CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai Năm 2019
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm Chương trình công tác của BCH năm 2019.doc
Văn bản mới