Cơ quan ban hành
KẾ HOẠCH tổ chức Hội nghị truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong nữ cán bộ, CCVCLĐ trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh năm 2019
Số ký hiệu văn bản 02/KH-CĐVC
Ngày ban hành 08/01/2019
Ngày hiệu lực 08/01/2019
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH tổ chức Hội nghị truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong nữ cán bộ, CCVCLĐ trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh năm 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HN 5-3.doc
Văn bản mới