Cơ quan ban hành
Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019
Số ký hiệu văn bản 11/HD-CĐVC
Ngày ban hành 18/12/2018
Ngày hiệu lực 18/12/2018
Trích yếu nội dung Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm HD 11 nữ công.pdf
Văn bản mới