Cơ quan ban hành
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ CC, VC và hội nghị Người lao động năm 2018
Số ký hiệu văn bản 10/HD-CĐVC
Ngày ban hành 15/12/2018
Ngày hiệu lực 15/12/2018
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ CC, VC và hội nghị Người lao động năm 2018
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm HD sô 10 -HNCBCC.pdf
Văn bản mới