Cơ quan ban hành
Phát động thi đua năm 2019
Số ký hiệu văn bản 01/PĐTĐ-CĐVC
Ngày ban hành 02/01/2019
Ngày hiệu lực 02/01/2019
Trích yếu nội dung Phát động thi đua năm 2019
Hình thức văn bản PĐTĐ
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm PHAT DONG THI DUA 2019.pdf
Văn bản mới