Cơ quan ban hành
Quyết định số 304/QĐ - MTTQ - BTT ngày 13/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" sửa đổi năm 2018
Số ký hiệu văn bản Quyết định số 304/QĐ - MTTQ - BTT
Ngày ban hành 13/04/2018
Ngày hiệu lực 13/04/2018
Trích yếu nội dung Quyết định số 304/QĐ - MTTQ - BTT ngày 13/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" sửa đổi năm 2018
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm QĐ_304_13042018.pdf
Văn bản mới