Cơ quan ban hành
Quyết định số 302/QĐ - MTTQ - BTT ngày 13/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về việc Chi tiền phúng viếng Cán bộ tiền khởi nghĩa Tại thành phố Lào Cai năm 2018
Số ký hiệu văn bản Quyết định số 302/QĐ - MTTQ - BTT
Ngày ban hành 13/04/2018
Ngày hiệu lực 13/04/2018
Trích yếu nội dung Quyết định số 302/QĐ - MTTQ - BTT ngày 13/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về việc Chi tiền phúng viếng Cán bộ tiền khởi nghĩa Tại thành phố Lào Cai năm 2018
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm QĐ-302.pdf
Văn bản mới