Cơ quan ban hành
Quyết định số 303/QĐ - BVĐ ngày 13/4/2018 của BVĐ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Lào Cai Quyết định về việc Phân bổ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản Quyết định số 303/QĐ - BVĐ
Ngày ban hành 13/04/2018
Ngày hiệu lực 13/04/2018
Trích yếu nội dung Quyết định số 303/QĐ - BVĐ ngày 13/4/2018 của BVĐ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Lào Cai Quyết định về việc Phân bổ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm QĐ_303.pdf
Văn bản mới