Cơ quan ban hành
Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/KH-CĐVC 08/04/2019 Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2019
Lượt xem: 131
Tải về 0
03/KH-CĐVC 15/03/2019 KẾ HOẠCH Phổ biến pháp luật đợt I năm 2019
Lượt xem: 155
Tải về 0
03a/KH-CĐVC 18/02/2019 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Lượt xem: 137
Tải về 0
02/KH-CĐVC 08/01/2019 KẾ HOẠCH tổ chức Hội nghị truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong nữ cán bộ, CCVCLĐ trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh năm 2019
Lượt xem: 278
Tải về 0
20/KH-CĐVC 28/12/2018 KẾ HOẠCH học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lượt xem: 150
Tải về 0
19/KH-CĐVC 20/12/2018 Kế hoạch kiểm tra năm 2019
Lượt xem: 132
Tải về 0
18/KH-CĐVC 19/12/2018 KÕ ho¹ch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019
Lượt xem: 124
Tải về 0
17/KH-CĐVC 05/12/2018 KẾ HOẠCH triển khai thực hiện đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai (10/5/1959 - 10/5/2019)
Lượt xem: 264
Tải về 0
14/KH-CĐVC 19/09/2018 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 32-KL/TW ngày 5/7/2018 của Bộ chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới
Lượt xem: 311
Tải về 0
13/KH-CĐVC 10/09/2018 Triển khai, thực hiện Đề án số 03/ĐA-LĐLĐ ngày 25/7/2018 của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Lào Cai về “Nâng cao chất lượng hoạt động Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, giai đoạn 2018- 2023”
Lượt xem: 152
Tải về 0
1234
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH