Cơ quan ban hành
Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/BC-CĐVC 27/03/2019 BÁO CÁO Hoạt động công đoàn quí I Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2019
Lượt xem: 221
Tải về 0
06/BC-CĐVC 25/01/2019 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2013 - 2018
Lượt xem: 120
Tải về 0
37/BC-CĐVC 09/11/2018 BÁO CÁO Kết quả hoạt động công đoàn năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Lượt xem: 110
Tải về 0
26/BC-CĐVC 28/09/2018 BÁO CÁO Kết quả các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018
Lượt xem: 122
Tải về 0
17/BC-CĐVC 01/08/2018 BÁO CÁO Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền”
Lượt xem: 137
Tải về 0
Báo cáo số 801/BC-MTTQ-BTT 20/11/2017 Báo cáo số 801/BC-MTTQ-BTT ngày 20/11/2017 của Ban Thường trực uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai: Báo cáo kết quả các đợt vận động ủng hộ cứu trợ năm 2017
Lượt xem: 102
Tải về 0
Báo cáo số 744/BC-MTTQ-BTT 18/07/2017 Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại mưa gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 106
Tải về 0
Báo cáo số 733/BC-MTTQ-BTT 30/06/2017 Báo cáo kết quả CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Lượt xem: 157
Tải về 0
Báo cáo số 580-BC/MTTQ-BTT 28/03/2017 Báo cáo số 580-BC/MTTQ-BTT ngày 28/3/2017: Báo cáo tình hình tư tưởng nhân dân quý I năm 2017
Lượt xem: 116
Tải về 0
Báo cáo số 579-BC/MTTQ-MTT 28/03/2017 Báo cáo số 579 ngày 28/3/2017: Báo cáo công tác Mặt trận quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017
Lượt xem: 140
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH