Cơ quan ban hành
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/HD-CĐVC 20/03/2019 hưởng ứng Ngày nước thế giới và chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2019.
Lượt xem: 154
Tải về 0
11/HD-CĐVC 18/12/2018 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019
Lượt xem: 285
Tải về 0
10/HD-CĐVC 15/12/2018 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ CC, VC và hội nghị Người lao động năm 2018
Lượt xem: 245
Tải về 0
08/HD-CĐVC 02/10/2018 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018) và kỷ niệm 8 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2018)
Lượt xem: 197
Tải về 3
Hướng dẫn số 79/HD-MTTQ-BTT 15/05/2018 Hướng dẫn số 79/HD-MTTQ-BTT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về việc Chấm điểm thi đua và công tác khen thưởng năm 2018
Lượt xem: 276
Tải về 0
07/HD-CĐVC 02/05/2018 Hướng dẫn chủ đề hoạt động công tác Dân số- gia đình- trẻ em năm 2018
Lượt xem: 158
Tải về 0
06/HD-CĐVC 18/04/2018 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam
Lượt xem: 170
Tải về 0
Hướng dẫn số 71/HD-MTTQ-BTT 08/03/2018 Hướng dẫn số 71/HD-MTTQ-BTT ngày 08/3/2018: Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hệ thống Uỷ ban MTTQ tỉnh Lào Cai năm 2018.
Lượt xem: 97
Tải về 0
Hướng dẫn số 67/HD-MTTQ-BTT 12/10/2017 Hướng dẫn số 67/HD-MTTQ-BTT ngày 12/10/2017 về việc Hướng dẫn công tác đánh giá kết quả và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Lượt xem: 133
Tải về 6
Hướng dẫn số 66/HD-MTTQ-BTT 28/09/2017 Hướng dẫn số 66/HD-MTTQ-BTT ngày 28/9//2017 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về việc Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017
Lượt xem: 74
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH