Cơ quan ban hành
Kế hoạch triển khai xây dựng mô hình điểm và tổ chức tuyên truyền nâng cao chất lượng hoạt động mô hình dân cư tự quản về ANTT và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo bệ ANTQ năm 2016
Số ký hiệu văn bản 148/KH-BTT-MTTQ
Ngày ban hành 19/07/2016
Ngày hiệu lực 19/07/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai xây dựng mô hình điểm và tổ chức tuyên truyền nâng cao chất lượng hoạt động mô hình dân cư tự quản về ANTT và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo bệ ANTQ năm 2016
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bàn Thanh Thảo
Tài liệu đính kèm KH148.pdf
Văn bản mới