Cơ quan ban hành
LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LÀO CAI VỀ VIỆC KÊU GỌI ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
Số ký hiệu văn bản 0
Ngày ban hành 07/08/2016
Ngày hiệu lực 07/08/2016
Trích yếu nội dung LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LÀO CAI VỀ VIỆC KÊU GỌI ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ .doc
Văn bản mới