Hỗ trợ lãi suất cho vay

Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư (hỗ trợ lãi suất vay vốn) được là hình thức hỗ trợ tài chính không hoàn lại của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thông qua Quỹ BVMT để hỗ trợ một phần lãi suất cho các tổ chức, cá nhân có các dự án đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường tại tỉnh Lào Cai mà khi tổ chức, cá nhân đó vay vốn của các tổ chức tín dụng ngoài Quỹ; dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; vốn vay đã được hoàn trả cho các tổ chức tín dụng.

I. Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai.

Quyết định 1896/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai.

Quyết định 1046/QĐ-HĐQL ngày 16 tháng 4 năm 2015 của HĐQL Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn, tài trợ và đồng tài trợ của Quy Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai.  

II. Đối tượng được hỗ trợ lãi suất vay vốn: Các tổ chức, cá nhân có chương trình, dự án, hoạt động và nhiệm vụ bảo vệ môi trường có phạm vi ảnh hưởng lớn thuộc các lĩnh vực phòng chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường.

III. Điều kiện để được hỗ trợ lãi suất vay: Để được hỗ trợ lãi suất vay, chủ dự án đề nghị được hỗ trợ lãi suất vay phải bảo đảm các điều kiện sau:

- Dự án được cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường xác nhận là có hiệu quả.

- Dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và vốn vay đã được hoàn trả.

- Dự án chưa được vay vốn hoặc tài trợ bằng nguồn vốn hoạt động của Quỹ.

- Được Quỹ chấp thuận và ký hợp đồng hỗ trợ lãi suất vay.  

IV. Mức hỗ trợ lãi suất vay:

- Mức hỗ trợ lãi suất vay tối đa không quá 50% lãi suất vay theo Hợp đồng tín dụng đã ký với các tổ chức tín dụng.

- Chủ đầu tư không được hỗ trợ lãi suất đối với các khoản nợ quá hạn.

- Chủ đầu tư các dự án bảo vệ môi trường chỉ được nhận hỗ trợ lãi suất đối với số vốn vay đầu tư tại các tổ chức tín dụng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án.

Việc cấp kinh phí hỗ trợ lãi suất vay vốn được tiến hành một năm một lần trên cơ sở số nợ gốc và lãi dự án đã trả cho tổ chức tín dụng mà không vay vốn tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai. 

BTV
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
TIN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập