Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ theo Luật Bảo vệ môi trường mới

Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ được quy định trong Phục lục 30, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

Những hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được chia thành 03 nhóm chính, bao gồm:

- Nhóm dự án đầu tư thuốc ngành, nghề thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải.

- Nhóm doanh nghiệp sản xuất, cung ứng cộng nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

- Nhóm hoạt động bảo vệ môi trường không phải là hoạt động đầu tư kinh doanh

Cụ thể:

1. Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải bao gồm:

a) Xử lý và tiêu huỷ chất thải rắn (rác thải);

b) Thu gom chất thải rắn (rác thải);

c) Thu gom, xử lý nước thải;

d) Tái chế hoặc tái sử dụng chất thải.

2. Doanh nghiệp sản xuất, cung ứng cộng nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, bao gồm:

a)  Cung cấp cộng nghệ xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng, công nghệ tiết kiệm năng lượng được đánh giá hoặc thẩm định hoặc có ý kiến theo quy định của pháp luật về chuyển giao cộng nghệ;

b) Cung cấp dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt; đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt; dịch vụ quan trắc môi trường xung quanh;

c) Sản xuất năng lượng sạch; năng lượng tái tạo; thiết bị quan trắc môi trường;

d) Sản xuất, cung cấp thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt tại chỗ cho cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô hộ gia đình; sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam;

đ) Sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải đáp ứng các quy định của pháp luật chất lượng sản phẩm hàng hoá;

e) Sản xuất phương tiện giao thông công cộng, trừ phương tiện giao thông công cộng sử dụng dầu; sản xuất phương tiện giao thông sử dụng diện, năng lương tái tạo, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp hoặc không phát thải; dịch vụ vận tải công cộng sử dụng năng lượng điện, nhiên liệu sạch, nhiên liệu tái tạo.

3. Hoạt động bảo vệ môi trường không phải là hoạt động đầu tư kinh doanh, bao gồm:

a) Đổi mới công nghệ, cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thải để thực hiện lộ trình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; áp dụng kỹ thuật tốt nhất hiện có sớm hơn lộ trình đối với trường hợp phải áp dụng hoặc tự nguyện áp dụng đối với trường hợp không phải áp dụng theo quy định của Nghị định này; hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục sớm hơn lộ trình đối với trường hợp phải lắp đặt hoặc tự nguyện lắp đặt đối với trường hợp không phải lắp đặt theo quy định của Nghị đinh này;

b) Di dời hộ gia đình ra khỏi khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;

c) Di dời cơ sở đang hoạt động để đáp ứng khoảng sách an toàn về môi trường hoặc để thực hiện lộ trình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

d) Đầu tư phát triền vốn tự nhiên có khả năng tái tạo, cung cấp dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên; bảo vệ di sản thiên nhiên;

đ) Nghiên cứu, phát triển hệ thống thu gom và xử lý rác thải nhựa trôi nổi trên biển và đại dương;

e) Xử lý, cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.

Trong đó, nhóm công nghệ, thiết bị, sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường được quy định cụ thể trong Phụ lục 31, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, bao gồm:

1. Thiết bị, sản phẩm để xử lý khí thải.

2. Thiết bị, sản phẩm để xử lý nước thải, tái sử dụng nước thải.

3. Thiết bị phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại và các thiết bị tái chế chất thải, phế liệu khác.

4. Thiết bị để phá dỡ phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ hết thời hạn sử dụng.

5. Thiết bị, phụ tùng thay thế phục vụ hệ thống xử lý chất thải, trạm trung chuyển và công trình bảo vệ môi trường khác.

6. Thiết bị đo lường, giám sát môi trường.

7. Thiết bị, sản phẩm phục vụ sản xuất năng lượng từ chất thải.

8. Hoá chất, chế phẩm sinh học, vật liệu, vật tư thay thế phục vụ xử lý chất thải bảo vệ môi trường.

9. Thiết bị, sản phẩm phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học.

10. Thiết bị, sản phẩm phục vụ khắc phục sự cố môi trường.

11. Thiết bị, sản phẩm khác phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường.

12. Công nghệ chế tạo, sản xuất thiết bị, sản phẩm quy định tại Phụ lục này.

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
TIN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập