Nguồn vốn hoạt động

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai được ngân sách tỉnh cấp vốn điều lệ và hàng năm được bổ sung từ các nguồn khác:

- Một phần phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn, khai thác khoáng sản và các loại phí bảo vệ môi trường khác nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Một phần các khoản bồi thường thiệt hại về môi trường thu vào ngân sách nhà nước;

- Một phần tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thu vào ngân sách nhà nước;

- Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp, ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Các nguồn vốn bổ sung khác theo quy định của pháp luật.

 

BTV
Tin khác
TIN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập