Tài trợ và đồng tài trợ

Tài trợ và đồng tài trợ là một trong những hình thức hỗ trợ tài chính không hoàn lại của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thông qua Quỹ BVMT đối với các tổ chức, cá nhân có các dự án đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường tại tỉnh Lào Cai

           Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai.

Quyết định 1896/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai.

Quyết định 1046/QĐ-HĐQL ngày 16 tháng 4 năm 2015 của HĐQL Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn, tài trợ và đồng tài trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai. 

 Đối tượng được tài trợ và đồng tài trợ:

Các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường cần thiết, đột xuất, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của tỉnh, không nằm trong kế hoạch của các Sở, Ban, Ngành và UBND các cấp, gồm:

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức môi trường , phổ cập kiến thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng.

- Huy động sự tham gia của cộng đồng vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Xử lý các trường hợp có xảy ra sự cố đột xuất để bảo vệ môi trường.

- Xây dựng, thử nghiệm, phổ biến và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường.

- Thiết kế các chương trình, dự án nhằm vận động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho bảo vệ môi trường.

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ thân thiện với môi trường, sản xuất sạch hơn, các giải pháp phòng tránh, hạn chế và khắc phục sự cố môi trường.

 Điều kiện để xét duyệt hỗ trợ từ Quỹ:

- Chủ đầu tư dự án có vốn đối ứng ít nhất là 50% tổng chi phí đầu tư để thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường của dự án xin tài trợ.

- Được Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai chấp thuận ký hợp đồng tài trợ.

Mức tài trợ không hoàn lại không được vượt quá 50% chi phí đầu tư để thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường của dự án được tài trợ.

Quỹ được hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đồng tài trợ cho các nhiệm vụ và hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định và phù hợp với cam kết của phía đồng tài trợ.

 

BTV
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
TIN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập