Lào Cai ứng dụng công nghệ vào quản lý tài nguyên và môi trường
Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai đang đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ trong công tác quản lý tài nguyên môi trường, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

Nhận thức được tầm quan trọng và sự hiệu quả của công nghệ 4.0 ngành Tài nguyên và Môi trường Lào Cai đang đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường (TNMT), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc chuyên môn. Đẩy mạnh cải cách hành chính và đảm bảo công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng chỉ đạo thực hiện, đẩy mạnh và nâng cao hiêu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và tra kết quả theo cơ chế “một cửa”; kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt trên 95%; triển khai thực hiện có hiệu quả quy trình ISO 9001: 2015 đang thực hiện tại Sở; thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin, trả lời câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh kịp thời theo quy định. Ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc và các phần mềm chuyên ngành, triển khai thực hiện hiệu quả phần mềm một cửa.

Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai áp dụng nhiều công nghệ vào quản lý tài nguyên khoáng sản và quan trắc môi trường 

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020. Sở đã thực hiện công khai, minh bạch 90 TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại bộ phận “một cửa” và trên Cổng thông tin điện tử; thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết đối với 27 TTHC theo Đề án 1648 và Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thông báo niêm yết, công khai danh mục danh mục 90 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận “một cửa”. Tuyên truyền, triển khai thực hiện danh mục 41 TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và tại Bộ phận “một cửa” của Sở. Trình UBND tỉnh Lào Cai công bố kịp thời danh mục TTHC và quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC

Trong thời gian qua, ứng dụng công nghệ đã có những đóng góp tích cực vào công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh. Các quy hoạch lớn của ngành như: quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch BVMT, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030…đều được xây dựng trên nền tảng dữ liệu khoa học công nghệ.

Áp dụng công nghệ vào công tác quản lý tài nguyên môi trường 

Là tỉnh có ngành công nghiệp phát triển nên đã đặt ra những thách thức lớn đối với công tác kiểm soát các nguồn thải, đòi hỏi phải ứng dụng công nghệ. Vì vậy, tỉnh Lào Cai đã đầu tư và đưa vào vận hành “Trung tâm điều hành trạm quan trắc tự động tại Sở TN&MT”. Hiện nay, Trung tâm điều hành đã thực hiện kết nối truyền nhận dữ liệu 24/24h với các trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động của các đơn vị trong khu công nghiệp.  Nhờ vậy công tác dự báo, phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm, sự cố môi trường được nâng cao. Sau 3 năm triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai có 9 đơn vị đã lắp với 28 nguồn thải khí được kiểm soát.

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai cho biết: Việc áp dụng công nghệ vào công tác quản lý tài nguyên môi trường mang liệu hiệu quả tích cực. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thắt chặt quản lý về tài nguyên khoáng sản, quan trắc môi trường. Các số liệu đưa ra chính xác, thông tin được công khai minh bạch, rút ngắn được nhiều thời gian trong thủ tục hành chính. Góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.  

Nguồn: Báo Tài nguyên & Môi trường
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
TIN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập