Cơ quan ban hành
Hướng dẫn chủ đề hoạt động công tác Dân số- gia đình- trẻ em năm 2018
Số ký hiệu văn bản 07/HD-CĐVC
Ngày ban hành 02/05/2018
Ngày hiệu lực 02/05/2018
Trích yếu nội dung Hướng dẫn chủ đề hoạt động công tác Dân số- gia đình- trẻ em năm 2018
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm HD 07.pdf
Văn bản mới