Cơ quan ban hành
Triển khai thực hiện Chương trình số 03/CTr-LĐLĐ ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động giai đoạn 2018-2023”
Số ký hiệu văn bản 10/KH-CĐVC
Ngày ban hành 25/08/2018
Ngày hiệu lực 25/08/2018
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Chương trình số 03/CTr-LĐLĐ ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động giai đoạn 2018-2023”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm KH 10-CTR 03 .pdf
Văn bản mới