Cơ quan ban hành
Triển khai, thực hiện Đề án số 03/ĐA-LĐLĐ ngày 25/7/2018 của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Lào Cai về “Nâng cao chất lượng hoạt động Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, giai đoạn 2018- 2023”
Số ký hiệu văn bản 13/KH-CĐVC
Ngày ban hành 10/09/2018
Ngày hiệu lực 10/09/2018
Trích yếu nội dung Triển khai, thực hiện Đề án số 03/ĐA-LĐLĐ ngày 25/7/2018 của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Lào Cai về “Nâng cao chất lượng hoạt động Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, giai đoạn 2018- 2023”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm KH 13CDVC09122018.pdf
Văn bản mới