Cơ quan ban hành
V/v vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Xã hội công đoàn Lào Cai năm 2019
Số ký hiệu văn bản 15/CĐVC
Ngày ban hành 15/03/2019
Ngày hiệu lực 15/03/2019
Trích yếu nội dung V/v vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Xã hội công đoàn Lào Cai năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm CV 15 ủng hộ Quỹ XHCĐ năm 2019.doc
Văn bản mới