Cơ quan ban hành
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 147/KH-BTT-MTTQ
Ngày ban hành 19/07/2016
Ngày hiệu lực 19/07/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bàn Thanh Thảo
Tài liệu đính kèm KH147.pdf
Văn bản mới