Tiêu điểm
image

Theo Tổng cục Môi trường, việc quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam đang là vấn đề bức thiết, bởi rác thải nhựa, rác thải bao bì khi thải ra môi trường sẽ tác động trực tiếp đến môi trường.

Điều 37 Nghị định 08/2020 ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm quy định về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản như sau: 

 

Đăng nhập